צוואה נוטריונית

 

משרדנו מספק את כל שירותי הנוטריון הנדרשים, לרבות תרגום נוטריוני לאנגלית ולשפות אחרות, תוך הקפדה שהתרגום יעשה באופן מדויק וללא שגיאות במטרה שהלקוח לא יידרש לתרגם את המסמך שוב ויחסוך זמן יקר ועלות נוספת. כמו כן, משרדנו עוסק באישור תרגום נוטריוני, אישור נכונות תרגום, ייפוי כוח נוטריוני, אימות חתימה כאשר נדרשים לצורך הסכם (נוטריון חייב לזהות את האדם העומד מולו על ידי תעודה ציבורית כלשהי אשר יש בה את תמונתו של האדם), אימות ייפוי כוח נוטריוני, אימות חתימה על מסמכים כגון חוזים, עריכה ואימות צוואות מכל הסוגים, אימות ועריכה של תצהירים נוטריוניים, אישור חיים (בסמכותו של נוטריון לאשר כי אדם מסוים הינו בחיים, כאשר אישור זה נדרש בדרך כלל לשם קבלת תשלומים מגרמניה), אישור הסכם ממון תוך שאנו מוודאים כי הצדדים מסכימים לאמור בהסכם מרצונם החופשי וכי הם מבינים את משמעות ההסכם.

 

 

 

גואל זכריה עו