תחומי עיסוק

מקרקעין

 

משרדנו עוסק במכלול רחב של נושאים מתחום המקרקעין ומעניק ליווי וייעוץ משפטי מקיף בעסקאות מקרקעין מגוונות, לרבות עסקאות מכר ורכישת מקרקעין, עסקאות שכירות, מכרזי מנהל מקרקעי ישראל ועוד. למשרדנו ניסיון רב בעריכת הסכמי מכר, הסכמי קומבינציה ונחלות חקלאיות. בין יתר השירותים אותם מעניק משרדנו נכללים ייעוץ וליווי עסקאות מול רשויות מיסוי מקרקעין, קידום הליכי תכנון ובניה, קידום אישורי הקלות, קבלת היתרים אל מול רשויות התכנון, רשויות מוניציפאליות, ועדות ערר, ועדות התכנון והבניה, ייצוג מול קבלנים, חוזי מכר ושכירות, פירוק ושיתוף מקרקעין, דיני מיסוי במקרקעין, תמ"א 38, מגרשים חקלאיים, מגרשים לבניה , תכנון ובניה, ליקויי בנייה, רשות מקרקעי ישראל, הפקעת קרקעות, מושבים וקיבוצים , נחלות ומשקים במושבים, פינוי מושכר, נדל"ן,

גואל זכריה עו