צו תשלומים בהוצאה לפועל

 

חייב אשר אין ביכולתו לשלם את חובו כפי שנפסק לו רשאי להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה לצו תשלומים, קרי בקשה לפריסת החוב לתשלומים חודשיים מופחתים ונוחים יותר.

את הבקשה לצו התשלומים יש להגיש באמצעות טופס ייעודי הנקרא "בקשה למתן צו חיוב בתשלומים" (טופס מספר 222), בצירוף מסמכי חובה המצוינים על גבי הטופס.

ככל ורשם ההוצאה לפועל מאשר את צו התשלומים המופחת, קיימות בפני החייב שלוש אופציות שונות לתשלום הצו החדש: אופציה ראשונה: החייב יכול למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון לטובת לשכת ההוצאה לפועל. את הטופס ניתן למצוא באתר רשות האכיפה והגביה, תוך הקשת שם הטופס בשורת החיפוש. לאחר מילוי הפרטים והחתמת הבנק יש לשלוח את הטופס לידי לשכת ההוצאה לפועל. אופציה שנייה: החייב יכול להגיע פיזית ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל תיקו ולקבל שוברי תשלום למשך שנה, אשר איתם ייגש לבנק הדואר מדי חודש בחודשו. השוברים תקפים לחודש מסוים ויש להגיע לבנק הדואר עם השובר הרלוונטי לאותו חודש תשלום. אופציה שלישית: החייב יכול לייצור קשר טלפוני עם מרכז המידע של ההוצאה לפועל, בטלפון שמספרו 073-205500 ולאחר הזדהות קצרה יינתנו לו מספרי שוברים למשך חצי שנה. עם המספרים הללו החייב ייגש לבנק הדואר מדי חודש בחודשו. אופציה זו דומה לאופציה השנייה, ההבדל ביניהן שהאופציה השלישית חוסכת מן החייב זמן וטרחה להגיע פיזית ללשכת ההוצאה לפועל לשם קבלת השוברים. גם כאן, המספרים תקפים לחודש מסוים ועל כן יש לגשת לבנק הדואר עם המספר הנכון, לפי סדר המספרים שניתן על ידי ההוצאה לפועל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גואל זכריה עו