גישת בית משפט עליון על החלטה שלא להפחית צו תשלומים 

 

 

בצו כינוס נקבע צו תשלומים שעל החייב לשאת בו במהלך ההליך.  צו ראשוני זה מבוסס על הנתונים שהוצהרו ודווחו על ידי החייב במסגרת בקשתו למתן צו כינוס, על מנת לשנות את גובה החיוב יגיש החייב בקשה מנומקת להפחתה ויצביע על גובה התשלום שיש ביכולתו לשלם, אם לא תצלח יוזמת החייב כאמור, הדרך לשנות מהחלטת המחוזי בעניין זה ע"י הגשת ערעור היא אינה פשוטה כל ועיקר ונאמר :"כידוע, קביעת גובה ההחזר של פושט רגל היא הכרעה עובדתית התלויה בראיות וטיעומים שהובאו לפני הארכעה הדיונית בנוגע ליכולתו הקונקרטית של פושט הרגל, ולפיכך אין ארכעת הערעור נוטה להתערב בה (ראו רע"א 2208/12 עזאם נגד כוהס הנכסים הרשמי פסקה 6 (26.6.218) רע"א 4017/14 מזרחי נגד קוטלר, פסקה 4 (31.8.2014) .  (רע"א 5169/18 לאוניד פיסוביץ נגד כונס הנכסים הרשמי. 

 

 

 

 

 

 

 

גואל זכריה עו