מי יממש נכסו של חייב המצוי בהליך פש"ר - המנהל המיוחד או כונס מטעם נושה מובטח? 

 

 

​המבחן המכריע הוא האם קיים צורך בפיקוח הדוק של הליכי המימוש, מתי מתעורר צורך לפיקוח הדוק? כאשר קיים פער משמעותי בין גובה החוב של הנושה המובטח לשווי הנכס, או כאשר קיימת מורכבות הכרוכה בהליכי המימוש למשל אם הוקנו זכויות לצדדי ג' וכיו"ב שיקול נוסף יכול להיות שיקול הוצאות השכר - פס"ד מנחה בעניין הוא ע"א 8044/13 ששון לוי ואח' נ' שיכון ובינוי נדל"ן השקעות בע"מ ואח' 

גואל זכריה עו