מה בידי אשה לפעול שעה שהגרוש מפר את הסדרי הראיה? 

 

בפסיקה נקבע כי ניתן להטיל סנקציות מקום בו הופרו הסדרי ראייה באופן משמעותי; ראה למשל לעניין זה תמ"ש (חד') 3426/02 וכן תמ"ש (ת"א) 35431-06-11 על הניתוח המקיף של הסוגייה. יש לזכור כי הליך לפי פקודת הביזיון יביא לכך שהקנס שיוטל ישולם לטובת אוצר המדינה.  

דרך נוספת, מקום בו הניתוק גרם לנזקים קיצוניים, למשל לפגיעה צמיתה בנפש הקטינים, שאז הכירה הפסיקה בחיוב אב בפיצוי בגין נזקים אלו- ראה ע"א 1016/88 הלכת אמין הנודעת

ודרך נוספת שלישית- לעתור לשינוי חיוב המזונות בשל שינוי נסיבות. בתביעה החדשה ניתן לכלול הגדלה של חיוב המזונות לרבות דמי טיפול

גואל זכריה עו