כתב טענות מסורבל בתיקי אישות 

לאחרונה תוקנו תקנות סדר הדין האזרחי כעט בנמצא הוראה המגבילה את היקף כתבי הטענות בהליכים אזרחיים האם אותה הוראה הוחלה גם על ענייני מעמד אישי? אכן זהו המצב  דין אשר יאריך מעל למידה שהותרה בתקנות (תקנה 9 לתקנות) עלול למצוא עצמו ללא אותו כתב טענות שכן בית המשפט רשאי להורות על מחיקת כתב טענותיו תוך חיובו בהוצאות 

 

 

 
 
 
גואל זכריה עו