הדין קובע, כי אי הגשת תצהירים אינה שקולה לאי התייצבות לדיון .

חלק מהותי מעבודת עוה"ד היא לעקוב אחר קיום הוראותיו של בית המשפט דבר המאפשר ליצור יתרונות טקטיים כך למשל קיימת סנקציה במקרה בו לא הוגשו תצהירי עדות ראשית הסנקציה קובעת כי מחדל זה לא יוביל לדחיית התביעה או מחיקתה, אלא שבעל הדין שלא הגיש תצהיר " לא יורשה להביא את העד או להוכיח את העובדה, אלא אם כן שוכנע בית המשפט, על-פי בקשת בעל הדין הנתמכת בתצהירו, כי התצהיר לא הוגש מסיבות מוצדקות 

"ראה: סעיף 168(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984;

ע"א 6092/00, 7219/00 כדורי פיתוח עירוני בע"מ נ' אוטמזגין, פ"ד נו(6) 786, 790 (2002);

גואל זכריה עו