תחומי עיסוק

ליטיגציה אזרחית

 

משרדנו עוסק בניהול התדיינויות וסכסוכים גדולים ומורכבים בכל הערכאות המשפטיות והמעין שיפוטיות, לרבות בהליכי בוררות וגישור. למשרדנו ניסיון בליטיגציה וייצוג בבתי משפט ואנו מופיעים בכל הערכאות המשפטיות על בסיס שוטף ויומיומי. הליטיגציה האזרחית כוללת ייצוג לקוחות ציבוריים, מסחריים ופרטים בכל תחומי המשפט האזרחי. ניהול הסכסוך נעשה מתוך גישה שתכליתה מתן מענה אופטימאלי לשיקולים ולאינטרסים של הלקוח ולהבאת פתרון יעיל ומהיר ככל האפשר של הסכסוך, לעיתים אף בטרם מגיעים לערכאה שיפוטית. משרדנו בודק לעומק את צרכי הלקוח, את האינטרסים שלו, את סיבת הסכסוך ואת האפשרויות הקיימות להביא ליישובו או להכרעה מוצלחת בעניינו. למשרדנו קיימת מיומנות ייחודית וידע משפטי נרחב בתחומי המשפט האזרחי על כל ענפיו וגווניו. הייצוג כולל גם הופעה בפני טריבונלים שונים שאינם בתי משפט כגון ועדות ערר, רשויות המדינה, בית הדין להגבלים עסקיים. מטרתנו היא חתירה בלתי מתפשרת להכרעת כל סכסוך לשביעות רצון הלקוח באופן אפקטיבי ומהיר.

גואל זכריה עו